Aiempaa toimintaa

2014                                                                                            

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 18.3.2014 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkistolla. Vuosikokousesitelmän piti FT Karina Lukin (HY) otsikolla Myyttiset maisemat liikkeessä. Seuran esimieheksi valittiin dos. FT Sinikka Vakimo, 1. varaesimieheksi FT Jukka Timonen, 2. varaesimieheksi FM Tiina Seppä ja sihteeriksi FM Anna Kinnunen. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin dos. FT Jyrki Pöysä, FM Tanja Lehikoinen ja FM Erkki Matikainen. Seuran uudeksi rahavarainhoitajaksi valittiin kulttuurintutkimuksen jatko-opiskelija, FM Katri Ikonen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa, joista uusi johtokunta 2 kertaa.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 2 uutta jäsentä. Uudeksi kunniajäseneksi valittiin FL Outi Lehtipuro. Yhteensä seuralla oli vuoden 2014 lopulla 171 jäsentä, joista 6 kunniajäseniä. Jäsenmaksu oli edellisvuosien tapaan 15 euroa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje. Yhteyttä jäsenistöön pidettiin pääasiassa seuran Kansantieto-sähköpostilistan välityksellä.

Julkaisut

Seuran referee-julkaisu Elore sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta 2500 euron suuruisen valtionavustuksen. Toimintavuonna julkaistiin lehden 21. Vuosikerta (2 numeroa) sekä juhlittiin lehden 20-vuotista taivalta. Vuoden ensimmäisen numeron teemana oli ”Vähemmistöt”, ja sen vastaavana toimittajana oli lehden päätoimittaja, FT Karina Lukin Helsingin yliopistosta. Vuoden 2014 toinen numero oli teemaltaan avoin. Lehden toimituskunta koostui totuttuun tapaan alan tutkijoista ja jatko-opiskelijoista maan eri yliopistoista.

Seuran Kultaneito-sarjassa ilmestyi toimintavuonna kaksi teosta. Kirsi-Maria Hytösen (JY) väitöskirja ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana ilmestyi kesäkuussa. Toinen uusi Kultaneito, Eila Stepanovan (HY) väitöskirja Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit. Tutkimus äänellä itkemisen käytänteistä, teemoista ja käsitteistä ilmestyi lokakuussa.

Seminaarit

Seura järjesti Helsingissä Tieteiden talolla 15.–16.5.2014 kaksipäiväisen kevätkoulun, jonka teemana oli Yhteyksiä ja katkoksia. Näkökulmia folkloristiikan suhteista lähialoihin. Kevätkoulun ensimmäisenä päivänä järjestettiin tekstityöpaja. Toisena päivänä kuultiin alan oppihistoriaa tieteiden välisyyden perspektiivistä tarkastelevia puheenvuoroja.

 

2013

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 21.3.2013 SKS:n Joensuun perinnearkistolla. Vuosikokousesitelmän piti FT Pasi Enges (TY) otsikolla ”Kansanusko nykypäivänä – tutkimuksen tehtäviä ja haasteita”. Seuran esimieheksi valittiin dos. Sinikka Vakimo, 1. varaesimieheksi FT Jukka Timonen, 2. varaesimieheksi FM Tiina Seppä ja sihteeriksi FM Anna Kinnunen. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin FT Tarja Raninen-Siiskonen, FT Tuija Saarinen ja FM Tanja Lehikoinen. Rahavarainhoitajana toimi FM Jari Ruotsalainen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa, joista uusi johtokunta yhden kerran.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 4 uutta jäsentä. Jäsenmaksuna pidettiin 15 euroa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähöpostituslistan välityksellä. Vuoden 2013 lopussa seuralla oli 171 jäsentä, joista 5 kunniajäsentä.

Julkaisut

 Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Elore sai toimintavuonna Tieteellisten seurain valtuuskunnalta 2300 euron avustuksen toimintansa ylläpitämiseen. Toimintavuonna julkaistiin lehden 20. vuoskikerta, yhteensä 2 numeroa. Ensimmäisen numeron teemana oli ”Eläimet”, ja sen vastaavina toimittajina vierailivat FT Taija Kaarlenkaski (UEF) ja YTM Sari Ung-Lanki (JY). Vuoden toinen numero oli teemaltaan avoin. Ensimmäisen numeron päätoimittajina olivat FT Sofia Stranden-Backa (ÅA) ja FT Karina Lukin (HY). Vuoden toisen numeron päätoimittajina olivat FT Elina Hytönen-Ng (UEF) ja FT Karina Lukin. Lehden toimituskunta koostui tutkijoista ja jatko-opiskelijoista.

Seuran Kultaneito-sarjassa ilmestyi toimintavuonna yksi teos, Jukka Timosen väitöskirja Todellisuudesta toiseen. Identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa.

Seminaarit

Seura osallistui yhdessä Suomen kansantieteilijöiden yhdistyksen (Ethnos ry.) sekä Kuolemantutkimuksen seuran kanssa Tutkimuksen etiikka ja politiikka -seminaarin järjestämiseen Helsingissä Tieteiden talolla. Seuran perinteistä kevätkoulua ei toimintavuonna järjestetty.

2012

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura täytti toimintavuonna 75 vuotta. Vuosikokous pidettiin 23.2.2012 Karjalan tutkimuslaitoksella Itä-Suomen yliopistolla. Vuosikokousesitelmän piti dos. Katriina Siivonen (ÅA) Ethnos ry:stä. Seuran johtokuntaa uudistettiin. Johtokuntaan esimieheksi valittiin FT, dos. Sinikka Vakimo, varaesimieheksi FL Jukka Timonen, sihteeriksi FM Tanja Lehikoinen sekä muiksi johtokunnan jäseniksi FT Tuija Saarinen, FT Tarja Raninen-Siiskonen, FM Sari Sudensalmi sekä FM Tiina Seppä. Rahavarainhoitajana toimi FM Jari Ruotsalainen. Toiminnantarkastajiksi valittiin FT, dos. Tuulikki Kurki ja FM Ilona Raunola. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin FT, dos. Jyrki Pöysä ja FM Kari Korolainen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, joista uusi johtokunta 5 kertaa.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 3 uutta jäsentä. Kunniajäseneksi päätettiin kutsua professori Seppo Knuuttila. Jäsenmaksu pidettiin 15 eurossa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähköpostilistan välityksellä. Vuoden 2012 lopussa seuralla oli 168 jäsentä, joista 5 kunniajäsentä. Uusiksi jäseneduiksi johtokunta päätti tarjota jäsenilleen mahdollisuuden julkaista tutkimuksensa Kultaneito-sarjassa. Lisäksi päätettiin antaa seuran jäsenille 20 prosentin alennus kaikista seuran kustantamista kirjoista.

Julkaisut

Seuran julkaisutoimintaa kehitettiin merkittävästi toimintavuonna, ja seuran jäseniä kannustettiin tarjoamaan julkaisujaan seuran kustannettavaksi. Kultaneito-sarjassa ilmestyi kolme teosta: Kaija Heikkisen Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa, Jyrki Pöysän Työelämän alkeismuodot. Narratiivinen etnografia sekä Taija Kaarlenkasken väitöskirja Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta.

Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Elore sai julkaisufoorumin luokittelussa tason 2, mikä kertoo lehden arvostuksesta ainoana pääosin suomenkielisenä folkloristiikan/perinteentutkimuksen alan julkaisuna maassamme.Toimintavuoden ensimmäinen numero oli teemanumero ”Vieraita idästä”, toinen numero oli teemaltaan avoin. Päätoimittajina toimivat FT Elina Hytönen (UEF) sekä Sofie Stranden-Backa (ÅA). Lehden toimituskunta koostui eri alojen tutkijoista ja jatko-opiskelijoista. Tieteellisten Seurain Valtuuskunta myönsi 2500 euron avustuksen lehden toimituskuluihin.

Seminaarit

Seuran VI kevätkoulu järjestettiin juhlavuoden kunniaksi kaksipäiväisenä tapahtumana Helsingissä Tieteiden talolla 15.–16.5.2012. Seminaariesityksiä julkaistiin myös Eloren syksyn numerossa.

2011

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 15.3.2011 Karjalan tutkimuslaitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Vuosikokouksen jatko-osa järjestettiin 10.5.2011 SKS:n Joensuun perinnearkistolla. Johtokuntaan esimieheksi valittiin FT Tuulikki Kurki, varaesimieheksi FT Elina Makkonen, sihteeriksi FM Kari Korolainen sekä muiksi johtokunnan jäseniksi FM Ilona Raunola, FM Tiina Seppä, FT Tuija Saarinen ja FL Jukka Timonen. Elina Makkonen toimi myös julkaisusihteerinä. Rahavarainhoitajaksi valittiin FM Jari Ruotsalainen. Toiminnantarkastajiksi valittiin FM Minna Tuuva ja FT Sari Tuuva-Hongisto sekä varatoiminnantarkastajiksi FT Kaija Heikkinen ja FT Jyrki Pöysä. Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin FT Kaija Heikkinen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 6 uutta jäsentä. Jäsenmaksu oli 15 euroa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähköpostituslistan välityksellä. Listan kautta tiedotettiin alan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Vuoden 2011 lopussa seuralla oli 166 jäsentä, joista neljä kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhöj, Aili Nenola, Anna-Leena Siikala ja Kaija Heikkinen.
Seura perusti uuden internet-osoitteen www.kansantietoudentutkijat.fi, johon seuran uusia kotisivuja rakennetaan ja päivitetään.

Julkaisut

Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti Elore sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta 2500 euron avustuksen lehden toimituskuluihin. Lisäksi lehti sai 1000 euroa Koneen säätiöltä toimituskunnan koulutuspäivän järjestämiseen vuonna 2010. Koulutuspäivä pidettiin vuoden 2011 puolella. Eloren päätoimittajana toimi FT Petja Aarnipuu. Teemanumeron 1/2011 ”folkloristit ja Internet” päätoimittaja oli FT Anne Heimo.

Vuoden lopussa Eloren päätoimittaja vaihtui. Uusiksi päätoimittajiksi valittiin FT Sofie Stranden-Backa ja FT Elina Hytönen.

Seminaarit

SKTS osallistui SIEF:n seminaariin Heritage and Individuals 14. – 17. syyskuuta 2011 Porissa.

Opintomatkatoiminta

Seura järjesti opintoretken Valamon luostariin Heinävedelle ja Mekaanisen musiikin museoon Varkauteen 17.6.2011.

2010

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 15.3.2010 Ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa Joensuussa. Vuosikokousesitelmän ”Ä” piti FT Noora Vikman Itä-Suomen yliopistosta. Johtokuntaan esimieheksi valittiin FT Tuulikki Kurki, varaesimieheksi FT Elina Makkonen, sihteeriksi FM Kari Korolainen sekä muiksi johtokunnan jäseniksi FM Ilona Raunola, FM Tiina Seppä, FM Minna Tuuva ja FT Tuija Saarinen. Elina Makkonen toimi myös julkaisusihteerinä. Rahavarainhoitajaksi valittiin FL Jukka Timonen. Tilintarkastajiksi valittiin FM Heidi Pankamo ja FT Sari Tuuva-Hongisto sekä varatilintarkastajiksi prof. Kaija Heikkinen ja FT Jyrki Pöysä. Seuran internetsivujen ylläpidosta vastasi Tuulikki Kurki.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 6 uutta jäsentä. Jäsenmaksu oli 15 euroa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähköpostituslistan välityksellä. Listan kautta tiedotettiin alan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vuoden 2010 lopussa seuralla oli 160 jäsentä, joista kolme kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhöj, Aili Nenola ja Anna-Leena Siikala.

Julkaisut

Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti Elore sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta 2300 euron avustuksen lehden toimituskuluihin. Päätoimittajana toimi FT Petja Aarnipuu ja ulkoasun taittajana Tiina Kaarela. Lehden 1/2010 toimitti FM Eerika Koskinen-Koivisto. Numeron teemana oli ”aistit”. Numero 2/2010 oli teematon. Eloren toimituskuntaan kuuluivat Petja Aarnipuu, Riina Haanpää, Tuija Hovi, Kirsi-Maria Hytönen, Kati Kallio, Eerika Koskinen-Koivisto, Merja Leppälahti, Karina Lukin, Janne Juhana Rantala, Helena Saarikoski ja Tiina Seppä.

Seura julkaisi Helmi Järviluoma-Mäkelän, Jyrki Pöysän ja Sinikka Vakimon toimittaman teoksen Vaeltavat metodit Kultaneito-sarjassa.

Seminaarit

Seuran viides kevätkoulu järjestettiin 21.5.2010 Helsingissä Tieteiden talolla kaikille avoimena seminaarina, jonka teemana oli ”metodit”. Tilaisuudessa oli kuulijoita ja puhujia n. 50. Seura järjesti myös Sortavala-aiheisen seminaarin 12.8.2010 Joensuussa sekä seminaarin yhteydessä kotiseutumatkan Sortavalaan.

2009

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 18.3.2009 Pursiseuran huvilalla Joensuussa. Vuosikokousesitelmän ”Kansa teknologisessa paineessa” piti FT Sari Tuuva-Hongisto Karjalan tutkimuslaitokselta, Joensuun yliopistosta. Johtokuntaan esimieheksi valittiin FT Tuulikki Kurki, varaesimieheksi FL Elina Makkonen, sihteeriksi FM Kari Korolainen sekä muiksi johtokunnan jäseniksi FM Erkki Matikainen, FM Ilona Raunola, FM Tiina Seppä ja FT Johanna Uotinen, joka toimi myös julkaisusihteerinä. Rahavarainhoitajana toimi FL Jukka Timonen. Tilintarkastajiksi valittiin FT Sari Tuuva-Hongisto ja FM Heidi Pankamo sekä varatilintarkastajiksi prof. Kaija Heikkinen ja FT Jyrki Pöysä. Seuran internetsivujen ylläpidosta vastasi Tuulikki Kurki.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa (joista uusi johtokunta 5 kertaa).

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 10 uutta jäsentä. Jäsenmaksu päätettiin nostaa 15 euroon. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähköpostituslistan välityksellä, jossa tiedotettiin alan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vuoden 2009 lopussa seuralla oli 154 jäsentä, joista kolme kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhöj, Aili Nenola ja Anna-Leena Siikala.

Julkaisut

Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti Elore sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta 2300 € avustuksen lehden toimituskuluihin. Päätoimittajana toimivat FT Petja Aarnipuu ja FT Outi Fingerroos ja toimitussihteerinä Eloren numerossa 1/2009 FM Kaarina Koski. Numeron 2/2009 toimitti Tiina Kaarela. Numeron 1/2009 teemana oli kulttuuriperintö. Toimituskuntaan kuuluivat: Petja Aarnipuu, Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Irma-Riitta Järvinen, Helena Saarikoski, Kirsi-Maria Hytönen, Eerika Koskinen-Koivisto, Janne Juhana Rantala, Kati Kallio (ent. Heinonen), Tuija Hovi, Merja Leppälahti, Karina Lukin, Johanna Björkholm, Tuomas Hovi, Tenka Issakainen, Marja-Liisa Keinänen, Marjo Kovanen, Kaarina Koski, Elina Makkonen, Maija Santikko, Sofie Strandén, Sari Tuuva-Hongisto, ja Andreas Backa. Seura on varannut 2500 euroa Helmi Järviluoma-Mäkelän ja Jyrki Pöysän toimittaman Vaeltavat metodit kirjan julkaisemiseen. Kirjan julkaisemista varten on haettu myös apurahaa 1500 euroa Kansansivistysrahastolta ja Suomen Kulttuurirahastolta.

Seminaarit

Seuran neljäs kevätkoulu järjestettiin 15.5.2009 Helsingissä Tieteiden talolla kaikille avoimena seminaarina, jonka teemana oli kulttuuriperintö. Tilaisuudessa oli kuulijoita ja puhujia n. 30.

Valokuvakilpailu

pdf-btnSeura järjesti 15.5.2009 valokuvauskilpailun, jonka aiheena oli tutkimus. Kilpailuaika päättyi 30.11.2009, johon mennessä kilpailuun osallistui viisi kuvaajaa. Kilpailun voitti Kaarina Koski valokuvallaan Perinteen välittyminen.

2008

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 18.3.2008 Carelicumin auditorion kokoushuoneessa Joensuussa. Vuosikokousesitelmän “Perinteen presentaatioita ja representaatioita: visuaalisen tutkimuksen antia Salomonsaarilta” piti FT, yliopettaja Jari Kupiainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Johtokunnassa jatkoivat esimies FT Tarja Kupiainen, varaesimies FT Tuulikki Kurki, sihteeri FM Taija Kaarlenkaski sekä FT Kirsi Laurén, FM Erkki Matikainen ja FL Elina Makkonen. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin FT Johanna Uotinen, joka toimi myös julkaisusihteerinä. Rahavarainhoitajana toimi FL Jukka Timonen. Tilintarkastajiksi valittiin FL Kaisu Kortelainen ja FT Jyrki Pöysä, varalle prof. Kaija Heikkinen ja FT Sari Tuuva-Hongisto. Seuran internetsivujen ylläpidosta ja suunnittelusta vastasi Tuulikki Kurki.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 9 uutta jäsentä. Jäsenmaksuna päätettiin säilyttää 12 euroa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähköpostituslistan välityksellä, jossa tiedotettiin alan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Vuoden 2008 lopussa seuralla oli 145 jäsentä, joista kolme kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhøj, Aili Nenola ja Anna-Leena Siikala.

Julkaisut

Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti Elore sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta 5000 € avustuksen lehden toimituskuluihin. Päätoimittajana toimi FT Outi Fingerroos ja toimitussihteerinä FM Kaarina Koski. Numeron 1/2008 teemana olivat ikäkaudet. Toimituskuntaan kuuluivat Petja Aarnipuu, Irma-Riitta Järvinen, Helena Saarikoski, Niina Hämäläinen, Kirsi Laurén, Eerika Koskinen-Koivisto, Pihla Siim, Kati Heinonen, Tuija Hovi, Maarit Viljakainen, Karina Lukin, Marja-Liisa Keinänen, Marjo Kovanen, Riina Haanpää, Tuulikki Kurki, Merja Leppälahti, Sofie Strandén, Jukka Saukkolin ja Andreas Backa. Eloren toimintakertomus liitteenä.

Seuran 70-vuotisjuhlaseminaarin esitelmien pohjalta suunnitellun artikkelikokoelman julkaiseminen peruuntui, koska artikkelikäsikirjoitukset saatiin vain kolmelta esitelmöitsijältä.

Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia ottaa uusi painos Joensuun paikat -kirjasta, mutta tämä arvioitiin kannattamattomaksi.

Seura osallistui professori Seppo Knuuttilan 60-vuotisjuhlakirjan Entinen aika, nykyinen mieli tabula gratulatoriaan.

Seminaarit

Seuran kolmas kevätkoulu järjestettiin 9.5.2008 Helsingissä Tieteiden talolla kaikille avoimena seminaarina, jonka teemana oli ympäristö. Tilaisuudessa oli kuulijoita ja puhujia n. 50. Kevätkoulun ohjelma liitteenä.

Opintomatkatoiminta

Seura järjesti 8.8.2008 kotiseuturetken Outokumpuun. Matkalla tutustuttiin vanhaan kaivokseen sekä kaivosmuseoon. Museonjohtaja Pekka Piiparinen kertoi museon kokoelmista ja hankkeista.

2007

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 27.3.2007 Joensuun perinnearkistossa. Vuosikokousesitelmän “Uutta ja vanhaa tulkintaa kansalaisuudesta ja Sukupuolesta” piti prof. Kaija Heikkinen Joensuun yliopistosta. Seuran johtokunnassa jatkoivat esimies FT Tarja Kupiainen, ensimmäinen varaesimies FT Tuulikki Kurki, FT Kirsi Laurén, FM Erkki Matikainen, FL Elina Makkonen ja sihteeri FM Taija Kaarlenkaski. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin FM Tellervo Hirvonen. Rahavarainhoitajana toimi FL Jukka Timonen ja julkaisusihteerinä FT Johanna Uotinen. Tilintarkastajiksi valittiin FL Kaisu Kortelainen ja FT Jyrki Pöysä, varalle prof. Kaija Heikkinen ja FT Sari Tuuva-Hongisto.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 13 uutta jäsentä. Jäsenmaksuna päätettiin säilyttää 12 euroa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähköpostituslistan välityksellä, jossa tiedotettiin alan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Vuoden 2007 lopussa seuralla oli 136 jäsentä, joista kolme kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhøj, Aili Nenola ja Anna-Leena Siikala.

Julkaisut

Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti Elore sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta 5000 € avustuksen lehden toimituskuluihin. Päätoimittajana toimi FT Outi Fingerroos ja toimitussihteerinä FM Kaarina Koski. Numeron 1/2007 julkaisun yhteydessä lehti siirtyi Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan palvelimelle. Toimituskuntaan kuuluivat Irma-Riitta Järvinen, Helena Saarikoski, Niina Hämäläinen, Kirsi Laurén, Eerika Koskinen, Pihla Siim, Kati Heinonen, Tuija Hovi, Maarit Viljakainen, Marja-Liisa Keinänen, Riina Haanpää, Tuulikki Kurki, Merja Leppälahti, Sofie Strandén ja Jukka Saukkolin.

Seminaarit

Seuran toinen kevätkoulu järjestettiin 11.5.2007 Helsingissä kaikille avoimena seminaarina, jonka otsikkona oli “Keskustelemuksia nykytutkimuksista”. Tilaisuudessa oli kuulijoita ja puhujia n. 60. Kevätkoulun ohjelma liitteenä.

26.10.2007 järjestettiin Joensuun yliopistossa seuran 70-vuotisjuhlaseminaari, jonka teemana oli oppihistoria. Tilaisuudessa esitelmöivät prof. Pekka Hakamies, prof. Satu Apo, prof. emerita Aili Nenola, prof. Seppo Knuuttila, prof. emerita Annikki Kaivola-Bregenhøj, fil. lis. Outi Lehtipuro ja prof. Pertti Anttonen. Seminaarin jälkeen pidettiin iltajuhla Joensuussa Pursiseuran huvilalla.

Opintomatkatoiminta

Seura järjesti 19.-20.6.2007 kotiseuturetken, joka suuntautui Kontiolahdelle, Enoon ja Juukaan. Matkalla tutustuttiin mm. museokohteisiin ja yövyttiin Herajärven rannalla Kontiolahdella.

2006

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidettiin 22.3.2006 Joensuun perinnearkistossa. Vuosikokousesitelmän ”Kulttuurintutkijana rajatilassa” piti prof. Helmi Järviluoma-Mäkelä. Kokouksessa valittiin uusi johtokunta: esimieheksi valittiin FT Tarja Kupiainen, ensimmäiseksi varaesimieheksi FT Tuulikki Kurki, toiseksi varaesimieheksi FL Sari Tuuva-Hongisto ja uudeksi sihteeriksi FM Taija Kaarlenkaski. Johtokunnassa jatkoivat FL Kirsi Laurén ja FM Erkki Matikainen. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin FL Elina Makkonen. Taloudenhoitajana toimi FM Jukka Timonen. Julkaisusihteeriksi johtokunta valitsi FT Johanna Uotisen. Lämpimät kiitokset 22.3.2006 saakka esimiehenä toimineelle FT, dos. Jyrki Pöysälle ja sihteerinä toimineelle FM Matleena Pekkaselle. Tilintarkastajiksi valittiin FL Kaisu Kortelainen ja FT Johanna Uotinen, varalle prof. Kaija Heikkinen ja FT Laura Jetsu.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.

Seuraan kutsuttiin vuosikokouksessa 10 uutta jäsentä. Jäsenmaksuna päätettiin säilyttää 12 euroa. Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, muuten yhteyttä jäsenistöön pidettiin seuran Kansantieto-sähköpostituslistan välityksellä, jossa tiedotettiin alan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Vuoden 2006 lopussa seuralla oli 124 jäsentä, joista kolme kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhøj, Aili Nenola ja Anna-Leena Siikala.

Julkaisut

Seuran referee-julkaisu, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti Elore sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta 4500 €:n avustuksen lehden toimituskuluihin. Päätoimittajana toimi FT Outi Fingerroos ja ensimmäisessä numerossa teknisenä toimittajana FM Jukka Talve ja toisessa toimitussihteerinä FM Kaarina Koski. Toimituskuntaan kuuluivat Riina Haanpää, Tuija Hovi, Niina Hämäläinen, Katja Jalkanen, Irma-Riitta Järvinen, Marja-Liisa Keinänen, Mikko Kovanen, Tuulikki Kurki, Merja Leppälahti, Karina Lukin, Elina Makkonen, Helena Saarikoski, Pihla Siim, Jukka Talve, Taina Ukkonen, Johanna Uotinen ja Maarit Viljakainen. Vuoden aikana valmisteltiin Eloren siirtoa Joensuun yliopiston palvelimelta TSV:n palvelimelle.

Seuran Kultaneito-sarjassa ilmestyi vuoden aikana kaksi teosta. Sarjan kuudennen teoksen, Sari Tuuva-Hongiston, Noora Talsni ja Johanna Uotisen Hei ihmistä varten! Teknologia, kansalaislähtöisyys ja arki seuran jäsenet saivat korvauksetta jäsenkirjeen mukana. Kultaneito VII Välimatkoilla. Kirjoituksia etnisyydestä, kulttuurista ja sukupuolesta (toim. Tarja Kupiainen ja Sinikka Vakimo) oli seuran esimiehenäkin toimineen prof. Kaija Heikkisen 60-vuotisjuhlakirja.

Seminaarit

Seuran ensimmäinen kevätkoulu järjestettiin Suomalaisuuden päivänä 12.5. Helsingissä kaikille avoimena seminaarina, jonka otsikkona oli ”Tutkimuksen nykyaika”. Tilaisuudessa kuulijoita ja puhujia oli n. 80. Kevätkoulu sai hyvän ja innostuneen vastaanoton, joten tapahtumasta päätettiin tehdä jokavuotinen tilaisuus, jossa tieteenalan edustajat kokoontuvat keskustelemaan tutkimuksistaan tasa-arvoisina riippumatta heidän opintojensa tai tutkijanuransa vaiheesta. Kevätkoulun ohjelma liitteenä.

Kekrin aikaan, lauantaina 4.11. järjestettiin Joensuussa populaarikulttuurin ilta. Tilaisuudessa puhuivat Seppo Knuuttila (JoY) otsikolla ”Populaarin epäsuosio”, Stig Söderholm (JoY) ”Kerta vielä, Jim – populaarikulttuurin tutkimisen mielekkyys?” ja Maarit Knuuttila (JY) ”Mammalta vai mediakokilta? Kokkaava mies ja keittämisen populaarinen”. Lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus tutustua populaarin eri muotoihin tilaisuutta varten kootun näyttelyn avulla. Populaari-illassa oli mukana myös SKS:n Helsingin arkiston henkilökuntaa. Seminaarin innoittamana Pohjois-Karjalan maakuntamuseo suunnittelee yhdessä muiden toimijoiden kanssa kiertävää populaarikulttuurin näyttelyä, jonka arvioitu toteutumisajankohta on 2009–2010.

Opintomatkatoiminta

Seura järjesti vapaamuotoisen, omakustanteisen Lapin-matkan 24.–30.8.

2005

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura Ry:n vuosikokous pidettiin 16.3.2005 Joensuun Rakennusmestarien majalla Aavapirtissä. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa. Vuosikokouksessa seuran esimieheksi valittiin FT Jyrki Pöysä ja varaesimieheksi FT Tarja Kupiainen. Johtokuntaan valittiin FT Tuulikki Kurki, FL Sari Tuuva-Hongisto sekä uusiksi jäseniksi FL Kirsi Lauren ja FM Erkki Matikainen. Sihteerinä jatkoi FM Matleena Pekkanen. Hallituksesta jäivät pois seuran pitkäaikaiset jäsenet FT dos. Pekka Hakamies ja FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa.

Rahavarainhoitajana aloitti FM Heidi Pankamon jälkeen FM Jukka Timonen. Tilintarkastajina jatkoivat FL Kaisu Kortelainen ja FL Johanna Uotinen sekä varatilintarkistajina FT Laura Jetsu ja Prof. Kaija Heikkinen. FT Tea Virtanen piti vuosikokousesitelmän “Karjanhoitajat Mekassa: Fulbejen pyhiinvaelluksen moraalitalous”.

Marraskuussa seura julkaisi Joensuussa 2001–2002 järjestetyn kirjoituskilpailun vastauksista toimitetun Joensuun Paikat –antologian, joka sisältää eri-ikäisten kaupunkilaisten muistikuvia ja kokemuksia asuinympäristöstään. Kirjan julkaisutilaisuus järjestettiin Joensuun kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicumissa Joensuu-päivänä 29.11. Paikalla oli yli 100 kuulijaa.

Seuran julkaiseman Elore-verkkolehden (http://cc.joensuu.fi/loristi), joka on referee-julkaisu, päätoimittajana aloitti FT Outi Fingerroos. Toimituskuntaan liittyivät uusina jäseninä dos. Helena Saarikoski, FT Tarja Kupiainen, FM Maarit Knuuttila, FT Taina Ukkonen ja FM Jukka Talve. Toimituskunta kokoontui kahdesti vuoden aikana. Eloressa on keskitytty toimituskunnan työnjaon tehostamiseen. Päätoimittajan työtaakkaa helpotettiin valitsemalla lehdelle vastuutoimittajat kirja-arvioita ja ajankohtaista-palstalle. Lehdessä toteutettiin myös kotisivu- ja taittouudistus. Kaikki julkaistavat tekstit ovat nyt pdf-muodossa, minkä ansiosta teksteihin saatiin kaivatut sivunumerot. Teknisestä toteutuksesta vastasi FM Jukka Talve. Rahoitusta lehden toimitustyöhön haettiin eri säätiöiltä ja Suomen Akatemialta.

Kesäkuussa toteutettiin kotiseuturetki Kolille, jossa tutustuttiin kaskiluontoon ja –kulttuuriin, Kolin pyhiin paikkoihin, Luontokeskus Ukkoon sekä Kolin kotiseutumuseoon. Lokakuun lopulla seura järjesti Pursiseuran huvilalla jäsenillan, jonka teemana oli japanilainen kulttuuri.

Vuoden 2005 lopussa seuralla oli 118 jäsentä, joista kolme kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhoj, Aili Nenola, Anna-Leena Siikala.

2004

Vuonna 2004 seuran johtokunnan muodostivat: esimies FT Jyrki Pöysä, 1. varaesimies FT Tarja Kupiainen, 2. varamies FT dos. Pekka Hakamies, FT Tuulikki Kurki, FL Outi Lehtipuro, FL Sari Tuuva-Hongisto ja sihteeri FM Matleena Pekkanen. Rahavarainhoitajana toimi FM Heidi Pankamo. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Kesäkuussa Seura järjesti kotiseuturetken Joensuun Penttilän kaupunginosaan, jossa vierailtiin Joensuun kaupungin arkistossa, Penttilän tuhoutuneella sahalla ja sen ympärille rakennetulla asuntoalueella, metsäkonevalmistaja Timberjackin tehtaalla, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla (lounaalla) sekä Koivuniemen huvilalla.

Marraskuun lopulla Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura Ry järjesti yhdessä Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen oppiaineen sekä Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun kanssa Valokuvan paikallisuus, Joensuu-päivän valokuvaseminaarin. Seminaarissa kuultiin eri alojen tutkijoiden puheenvuoroja kuvista ja kuvaamisesta.

Seuran julkaiseman Elore-verkkolehden päätoimittajana toimi FT Sinikka Vakimo. Vuoden 2004 aikana Elore ilmestyi kaksi kertaa. Eloren toimituskunta kokoontui kahdesti vuoden aikana suunnittelemaan lehden toimintaa (16.5. Turussa ja 15.12. Helsingissä). Lehdelle valittiin syksyllä uusi päätoimittaja, FT Outi Fingerroos Turun yliopistosta. Hän aloitti päätoimittajana vuoden 2005 alusta.

Eloressa keskityttiin lehden sisällön parantamiseen ja toimituskunnan työnjaon tehostamiseen; toimituskunta myös uusiutui vuoden 2005 alusta alkaen. Toimituskunta on suunnitellut Eloren siirtymistä PDF-muotoiseksi ja myös lehden uutta taittoa on hahmoteltu. Nämä muutokset tulevat esiin vuoden 2005 ensimmäisessä numerossa.

Seuran arkistot järjestettiin ja sijoitettiin Joensuun perinnearkistoon.

Seuralla oli 114 jäsentä, joista kolme kunniajäsentä: Annikki Kaivola-Bregenhøj, Aili Nenola, Anna-Leena Siikala.

2003

Vuonna 2003 seuran johtokunnan muodostivat esimies FT Jyrki Pöysä, 1. varaesimies FL Tarja Kupiainen, 2. varaesimies FT, dosentti Pekka Hakamies, FT Tuulikki Kurki, FL Outi Lehtipuro, FL Sari Tuuva sekä sihteerinä FM Katja Laitinen. Rahavarainhoitajana toimi FM Heidi Pankamo.

Helmikuussa seura osallistui yhdessä Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun ja Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineen kanssa tutkijakoulun ensimmäisen symposiumin Kulttuurintutkimus ja kognitivismi järjestämiseen Helsingin yliopiston Suitian tutkimusasemalla Siuntiossa.

Kesäkuussa seura järjesti kotiseuturetken Ilomantsin Möhkön kylään, jossa vierailtiin Ruukkimuseossa. Matkaoppaana toimi dosentti Kaija Heikkinen, joka kertoi Möhkön alueesta kenttätöiden kohteena.

Marraskuussa seura järjesti yhdessä Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen oppiaineen sekä Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun kanssa professori Leea Virtasen muistoa kunnioittavan Perinteen välissä -seminaarin. Seminaarin yhteydessä laskettiin seppele Leea Virtasen haudalle.

Vuoden 2003 aikana Elore-verkkolehti ilmestyi kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi FT Sinikka Vakimo. Numerosta 2/2003 alkaen Elore siirtyi referee-käytäntöön, jossa kaksi kirjoittajalle anonyymiksi jäävää asiantuntijaa arvioivat lehdessä julkaistut artikkelit. Eloren toimituskunta kokoontui vuoden aikana kahdesti (22.5. Helsingissä ja 20.11. Joensuussa) suunnittelemaan lehden toimintaa. Perinteen välissä -seminaarin yhteydessä julkistettiin Romppu-Elore -cd, jolle on koottu kaikki Eloren (aik. Elektroloristin) numerot vuosilta 1994–2003.

Seuran vuosikokous pidettiin 28.3. 2003 Pielisjoen linnassa. Vuosikokousesitelmän Lönnrot ei-genealogisena kategoriana piti VTL Jöns Carlson. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa, lisäksi 30.4. 2003 pidettiin avoin jäsenkokous SKS:n Joensuun perinnearkistossa.

2002

Vuonna 2002 Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:n johtokuntaan kuuluivat esimies, dosentti Pekka Hakamies, 1. varaesimies FL Tarja Kupiainen, 2. varaesimies FT Jyrki Pöysä, FL Outi Lehtipuro, FT Tarja Raninen-Siiskonen, FM Sari Tuuva ja sihteeri FM Katja Laitinen. Rahavarainhoitajana toimi FM Kaisu Kortelainen.

Helmikuussa Seura osallistui yhdessä Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen oppiaineen kanssa folkloristiikan valtakunnallisen jatkokoulutusseminaarin järjestämiseen Mekrijärven tutkimusasemalla Ilomantsissa. Seminaarin teemana oli tutkimusprosessi ja osallistujia saapui Helsingin, Joensuun, Jyväskylän ja Turun yliopistoista.

Elore (http://cc.joensuu.fi/loristi) ilmestyi kaksi kertaa. Ensimmäisen numeron artikkeleissa käsiteltiin niin puukkojunkkariutta kuin roolipelejäkin. Numero 2/2002 oli teemanumero, jonka teksteissä painottuvat arkistoaineiston elinkaareen ja tutkimuseettisyyden kysymyksiin keskittyvät teemat. Kummassakin numerossa oli mukana runsaasti ajankohtaisia katsauksia ja kirja-arvosteluja. Eloren toimittajat kokoontuivat 18.5. Helsingissä järjestettyyn toimitustapaamiseen.

Seuran vuosikokous ja illanvietto pidettiin 22.3. 2002 Pielisjoen linnassa. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. Seuralla oli 95 jäsentä ja kolme kunniajäsentä. Jäsenmaksu oli 12 euroa. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. kunnioitti edesmenneitten jäsentensä, professori Lauri Hongon ja professori Leea Virtasen muistoa adressilla.

2001

Vuonna 2001 johtokuntaan kuuluivat Seuran esimies, dosentti Pekka Hakamies, 1. varaesimies FL Tarja Kupiainen, 2. varaesimies FT Jyrki Pöysä, FL Outi Lehtipuro, FT Tarja Raninen-Siiskonen, FM Sari Tuuva ja sihteeri FM Katja Laitinen. Rahavarainhoitajana toimi FM Kaisu Kortelainen.

Tammikuussa Seura järjesti Nuutin päivän illan Joensuun perinnearkistolla. Illan aikana keskusteltiin Annikki Kaivola-Bregenhøjn juhlakirjasta Telling, Remembering, Intepreting, Guessing ja katsottiin etnografisia elokuvia.

Elokuussa Seura oli yhtenä järjestäjänä NEFA-Joensuun kansainvälisessä kesäseminaarissa Facing The Third Millennium: Beyond Texts, joka järjestettiin Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalla.

Vuoden aikana Kultaneito -julkaisusarja täydentyi Johanna Uotisen, Sari Tuuvan, Marja Vehviläisen ja Seppo Knuuttilan toimittamalla Verkkojen kokijat -kirjalla.

Elore ilmestyi kaksi kertaa. Ensimmäisen numeron artikkeleista pääosa toimitettiin Jyväskylässä. Teksteissä käsiteltiin mm. kentän ja toisen kohtaamista, sosiaalista muistia ja Kalevalan loitsujaksojen tekstualisointia. Numeron 2/2001 artikkelit pohjautuivat marraskuussa 2000 pidetyn Ruoka ja tulkinta -seminaarin esitelmiin. Kummassakin numerossa oli mukana myös ajankohtaisia katsauksia ja kirja-arvosteluja.

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja vuosikokous pidettiin 21.3. 2001. Seuralla oli 82 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä.

2000

Vuoden 2000 aikana Seuran esimiehenä toimi Pekka Hakamies. Johtokunnan ensimmäisenä varaesimiehenä toimi Tarja Kupiainen ja toisena varaesimiehenä Jyrki Pöysä. Muut johtokunnan jäsenet olivat Outi Lehtipuro-Sepänmaa, Tarja Raninen-Siiskonen, Sari Tuuva sekä sihteeri Katja Laitinen. Rahavaroja hoiti Leena Waismaa.

Vuoden kesäkuussa Seura oli yhtenä järjestäjänä Veden estetiikka -seminaarissa Rantasalmella. Ympäristöestetiikan konferenssi -sarjaan kuuluvan seminaarin aikana kuultiin veteen liittyviä alustuksia niin luonnontieteiden, kulttuurin kuin taiteenkin alalta. Ohjelmaan kuului myös keskustelua ja pienryhmien toimintaa.

Marraskuussa Seura järjesti kaksipäiväisen Ruoka ja tulkinta -seminaarin Joensuun yliopiston sekä Karjalan tutkimuslaitoksen tiloissa. Seminaarissa ruokaan ja syömiseen liittyviä teemoja pohdittiin mm. tunnemuistin, tapakulttuurin, sukupuolisuuden ja metaforien kautta.

Joulukuussa Seura osallistui Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen oppiaineen kanssa ensimmäiseen Kansanrunousseminaariin. Seminaarissa käsiteltiin Ilomantsin Mekrijärveltä kerättyä aineistoa ja sen digitointia.

Kultaneito-julkaisusarjassa ilmestyi Maria Vasenkarin, Pasi Engesin ja Anna-Leena Siikalan toimittama professori Annikki Kaivola-Bregenhøjn juhlakirja Telling, Remembering, Intepreting, Guessing. Kirja julkaistiin myös osana Turun yliopiston Scripta Aboensia -sarjaa.

Elore-lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Uutena päätoimittajana aloitti Sinikka Vakimo. Numeron 1/2000 päätoimitti Pekka Hakamies ja lehden artikkelit pohjautuivat Joensuun yliopistossa 15. 9. 1999 järjestetyn Veden Estetiikka -seminaarin alustuksiin. Anne Heimon, Anu Laukkasen ja Taina Ukkosen toimittamassa numerossa (2/2000) teemana oli muistelu ja muistitieto.

1999

Vuoden 1999 aikana Seuran esimiehenä toimi Pekka Hakamies. Johtokunnan ensimmäisenä varaesimiehenä toimi Kaija Heikkinen ja toisena varaesimiehenä Anna-Leena Siikala. Muut johtokunnan jäsenet olivat Seppo Knuuttila, Tarja Kupiainen, Outi Lehtipuro-Sepänmaa sekä sihteeri Katja Laitinen. Rahavaroja hoiti Leena Waismaa.

Vuoden helmikuussa Seura oli järjestämässä Kalevalaisen musiikin seminaaria yhdessä Joensuun yliopiston musiikkitieteen oppiaineen, Rääkkylän kansanmusiikin opetuksen sekä Suomen Etnomusikologisen Seuran kanssa. Kolmipäiväinen seminaari pidettiin sekä Joensuussa että Rääkkylässä ja ohjelmassa oli alustuksia, musiikkiesityksiä, tutustumista Carelicumin Runo-Karjala-näyttelyyn ja illanviettoa. Seura oli niin ikään järjestämässä Simana-seminaaria Ilomantsin Mekrijärvellä.

Kultaneito-julkaisusarja täydentyi Elina Makkosen, Sanna Pekkisen ja Tarja Raninen-Siiskosen kirjoittamalla Kyläkirjaoppaalla, joka julkaistiin yhteistyössä Kotiseutuna Kontiolahti-kyläkirjaprojektin kanssa. Seura antoi julkaisulle myös asiantuntija-apua.

Elore-lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Numeron 1/1999 päätoimitti Jyrki Pöysä ja lehden artikkeleissa käsiteltiin muun muassa turismia, reppumatkailijoiden henkilökohtaista kerrontaa, Suonenjoen mansikka-aikaa sekä ruotsinsuomalaisia äänitteitä. Pekka Hakamiehen päätoimittamassa numerossa 2/1999 aiheina olivat muun muassa kenttätyöhistoria Komissa, Folklore Fellowsin kesäkoulu, kauhuelokuvan oheisilmiöt sekä nurmeslainen Paikallisperinnettä lapsille-hanke. Vuoden aikana Seuralle perustettiin myös sähköinen postituslista.

1998

Seuran esimiehenä toimi Pekka Hakamies. Johtokunnan ensimmäisenä varaesimiehenä toimi Kaija Heikkinen ja toisena varaesimiehenä Anna-Leena Siikala. Muut johtokunnan jäsenet olivat Seppo Knuuttila, Tarja Kupiainen, Outi Lehtipuro-Sepänmaa sekä sihteeri Elina Makkonen. Rahavarainhoitajana toimi Airi Markkanen.

Seura järjesti yhdessä Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen oppiaineen kanssa Suhteellisia totuuksia-haastatteluseminaarin. Kaksipäiväisen seminaarin ohjelmassa oli haastatteluihin, teksteihin ja kenttätyöhön liittyviä alustuksia ja keskusteluja sekä illanviettoa. Vuoden aikana Seura oli myös mukana järjestämässä Kyläkirjapäivää Kontiolahden Jakokosken koululla. Seminaarin aikana keskusteltiin muun muassa kotiseutukirjallisuudesta, arkistojen aineistoista sekä kirjojen tekemisprosessista.

Vuoden aikana Seuran johtokunnan jäsenet Kaija Heikkinen, Seppo Knuuttila ja Outi Lehtipuro olivat mukana suunnittelemassa 3. – 6. 6. pidettyä Suon estetiikka-konferenssia, jota edelsi Joensuun yliopistossa pidetty Suon kulttuurit-seminaari.

Elektroloristin nimi muutettiin Eloreksi. Lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi Jyrki Pöysä. Numeron 1/1998 artikkeleissa pohdittiin mm. perinteentutkimuksen paikkaa sekä perhehistoriallista aineistoa folkloristiikan näkökulmasta. Numerossa 2/1998 aiheina olivat muun muassa romanien perinnelaulut sekä suohon liittyvät sananparret.

1997

Vuoden 1997 aikana Seuran esimiehenä toimi Kaija Heikkinen. Muut johtokunnan jäsenet olivat 1. varaesimies Pekka Hakamies, 2. varaesimies Anna-Leena Siikala, Seppo Knuuttila, Tarja Kupiainen, Outi Lehtipuro-Sepänmaa sekä sihteeri Elina Makkonen. Rahavarainhoitajana toimi Airi Markkanen.

Vuoden aikana Seura järjesti yhdessä Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen oppiaineen kanssa Tapojen orjuus-seminaarin. Seminaarin aikana kuultiin alustuksia tapoihin, tavallisuuteen sekä addiktioon liittyvistä aiheista. Seura oli niin ikään yhdessä perinteentutkimuksen oppiaineen kanssa organisoimassa Kuva & Teksti-seminaaria Ilomantsin Mekrijärvellä 31. 10 – 1. 11.

Seura jatkoi internetlehti Elektroloristin julkaisemista. Lehden päätoimittajana toimi Jyrki Pöysä. Vuoden 1997 aikana ilmestyi kaksi numeroa. Ensimmäinen Amor, Genus & Familia – kirjoituksia suullisen perinteen ja kansankulttuurin alalta oli lehden erikoisnumero ja se ilmestyi professori Satu Apon 50-vuotispäivien kunniaksi. Vuoden toisessa numerossa käsiteltiin perhekertomuksia, Högforsin tehdasyhteisön käsinkirjoitettuja lehtiä sekä shamanismia.

1996

Seuran esimiehenä toimi Seppo Knuuttila. Muut johtokunnan jäsenet olivat 1. varaesimies Kaija Heikkinen, 2. varaesimies Anna-Leena Siikala, Tuulikki Kurki, Jyrki Pöysä, rahavarainhoitaja Tarja Raninen ja sihteeri Elina Makkonen. Seuran englanninkieliseksi nimeksi muutettiin Finnish Folklore Society, saksankielisenä nimenä Seuralla on Verein für Finnische Volkskunde.

Seuran Kultaneito-julkaisusarjan ensimmäinen teos Tradition edessä – kirjoituksia perinteestä ja kulttuurista julkaistiin juhannusviikolla. Kaisu Kortelaisen ja Sinikka Vakimon toimittamassa teoksessa Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen opiskelijat ja nuoret tutkijat kirjoittavat omista tutkimusaiheistaan.

Marraskuussa 1996 Seura järjesti internet-seminaarin yhdessä perinteentutkimuksen oppiaineen kanssa. Seminaarissa perehdyttiin internetin käyttömahdollisuuksiin tutkimuksessa, tiedonhaussa ja tiedotuksessa.

Elektroloristi ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi Jyrki Pöysä. Kevään numeron 1/1996 teemana oli ikä ja sukupuoli, syksyn lehdessä taas valotettiin suomalaisuuskeskustelua ja käsiteltiin ruotsinsuomalaisten musiikki-identiteettiä.

1995

Vuoden aikana Seuran esimiehenä toimi Seppo Knuuttila. Muut johtokunnan jäsenet olivat Pekka Hakamies, Kaija Heikkinen, Jyrki Pöysä ja Tarja Raninen.

Elektroloristista ilmestyi kaksi numeroa. Niissä käsiteltiin muun muassa elämänhistoriallista kerrontaa, miesten omaelämäkertoja, uskomustarinoita mellastavasta pirusta, Villi Pohjola-televisiosarjaa, median naiskuvaa sekä Folkore Fellowsin järjestämää kesäkoulua.

1994

Vuoden 1994 aikana Seuran esimiehenä toimi Seppo Knuuttila. Muut johtokunnan jäsenet olivat Pekka Hakamies, Kaija Heikkinen, Outi Lehtipuro sekä sihteeri Jyrki Pöysä.

Seuran sääntöjä muutettiin siten, että Seuran kotipaikaksi tuli Joensuu ja johtokunta päättää vuosittaisesta jäsenmaksusta.

Elektroloristi-niminen verkkojulkaisu perustettiin.

1992

Seuran johtokuntaan valittiin uusiksi jäseniksi Satu Apo, Pekka Hakamies, Kaija Heikkinen ja Jyrki Pöysä. Johtokunnassa jatkoivat Annikki Kaivola-Bregenhøj, Seppo Knuuttila ja Anna-Leena Siikala.

Joensuun yliopistossa virisi ajatus Seuran toiminnan vilkastuttamisesta.