Johtolankoja hulluuteen: Tutkimus mielen sairastamiseen kytkeytyvistä kulttuurisista käsityksistä

Kinnunen, Anna
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Kultaneito XX
Joensuu 2020, 316 s.

Mielen sairastamisesta keskustellaan tänään niin tieteessä kuin sen ulkopuolellakin. Aihe herättää kiinnostusta ja synnyttää monenlaisia mielikuvia: se kiehtoo, houkuttaa ja hämmentää. Mutta miten ajattelumme on oikeastaan rakentunut? Millaisina mielen sairaudet ja niistä kärsivät ihmiset on kulloinkin esitetty?

Johtolankoja hulluuteen tutkii mielen sairastamiseen kytkeytyviä kulttuurisia käsityksiä 1900-luvulta 2000-luvulle. Tutkimuksessa tarkastellaan erityyppisiä ja eri aikakausien ajattelua heijastavia suomalaisia tekstiaineistoja, kuten kansankertomuksia ja psykiatrisia sairauskertomuksia. Tutkimus pohtii ajattelumme jatkuvuuksia ja osoittaa, miten maallikkokäsitykset verkottuvat esimerkiksi lääketieteen eri aikoina esittämiin näkemyksiin.

Tutkimus paikantuu perinteen- ja kulttuurintutkimuksen sekä hulluustutkimuksen monitieteisille kentille. Se ottaa osaa ajankohtaisiin mielen terveyttä, sairautta ja poikkeavuuden määrittymistä pohtiviin tieteellisiin ja populaareihin nykykeskusteluihin.


Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki. Hinta 30€, SKTS:n jäsenille 20% alennus. https://tiedekirja.fi/fi/johtolankoja-hulluuteen

Arvostelukappaleet: Taija Kaarlenkaski, taija.kaarlenkaski@uef.fi

Joustavat etnisyydet: Identiteettiprosessit Venäjän Karjalassa

Toim.Pekka Suutari ja Olga Davydova-Minguet
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Kultaneito XIX
Vantaa 2019, 315 s.

Tutkimuksessa on pitkään keskusteltu etnisyydestä ja tavoista käsittää sitä. Tämä kirja kehittää joustavan etnisyyden käsitettä, jolla viitataan siihen, kuinka etnisyys elää nykymaailmassa. Yhä tavanomaisemmaksi on muodostunut tilanne, jossa ihmiset voivat identifioitua moniin etnisiin kulttuureihin. Niiden parissa toimivilla on yhä enemmän erilaisia keinoja hallita, vaalia ja käsitteellistää etnisyyttä. Kulttuuriset identiteetit elävät ja kehittyvät yhtä aikaa samassa sosiaalisessa ja kansallisessa tilassa kietoutuen toisiinsa.

Tämä pätee erityisen hyvin karjalaisiin ja muihin Karjalan tasavallan vähemmistöihin, jotka liikkuvat useiden etnisten ja kansallisten kulttuurien välimaastossa diskursiivisesti ja toiminnallisesti – ja usein ylirajaisesti. Kirjassa etnisyyttä tarkastellaan ruohonjuuritasolla kulttuuritoiminnoissa sekä perheissä että kulttuurituotteissa, mutta myös hallinnon toimenpiteinä ja näiden tasojen välisessä vuorovaikutuksessa. Read more Joustavat etnisyydet: Identiteettiprosessit Venäjän Karjalassa

“Rahan ajat” – SKTS:n uuden julkaisusarjan ensimmäinen teos

LATAA KIRJA!

Rahan ajat, toimittaneet Jyrki Pöysä, Juhana Venäläinen ja Tiina Seppä
Rajansiirtäjä I
ISBN 978-951-9451-11-4
ISSN 2490-0435

Lataa e-kirja ohesta tai osta painettuna Tiedekirjasta.

 


Rahan ajat aloittaa Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran uuden Rajansiirtäjä-sarjan. Kansanuskon rajansiirtäjät olivat olentoja, jotka öisin muuttelivat rajamerkkien paikkaa pitäen samalla levottomuutta herättävää meteliä yön pimeydessä. Uusia avauksia, tieteellistä uteliaisuutta ja kokeilumieltä edistämään tarkoitettu julkaisusarja sopii erinomaisesti taloutta uudella tavalla tarkasteleville kirjoituksille.

Read more “Rahan ajat” – SKTS:n uuden julkaisusarjan ensimmäinen teos