Elore on Suomen tiedelehti 2023 -finalisti!

Suomen tiedekustantajien liitto valitsee vuosittain Suomen tiedelehden. Tänä vuonna Suomen kansantietouden tutkijain kustantama Elore on viiden finalistin joukossa.

Valintaa perustellaan seuraavasti:

“Elore on aiheiltaan ja näkökulmiltaan monipuolinen tiedelehti, joka selittää ympäröivää maailmaa, kulttuuria ja ajattelua yllättävistä näkökulmista. Hienosti taitettu lehti yhdistää aikaa kestävää tematiikkaa sekä ajankohtaisia teemoja ja teemanumeroita. Elore lähtee usein liikkeelle pienestä, mutta sen näkökulmat laajenevat suuremmiksi yhteiskunnallisiksi ja kulttuurihistoriallisiksi selityksiksi. Lehdessä on sijansa perinteiselle ”kalevalaiselle” folkloristiikan, kulttuurin ja perinteen tutkimukselle, mutta sen käsittelyssä myös modernin maailman yksityiskohdat, kuten joulunajan taustamusiikki tai suomalaisten rauhanturvaajien itsestään ottamat valokuvat, avautuvat uudella tavalla. Jos pienen ihmisen historia ja tämä päivä kiinnostavat, Elore houkuttelee lukemaan ja oppimaan. Siten tätä avointa lehteä voisi suositella vaikka tuoreelle ylioppilaalle.”

Vuoden tiedelehti 2023 julistetaan Tiedejulkaisemisen päivillä 9.10. Helsingissä Tieteiden talolla.

Palkinnon saa sisällöltään, toimitustyöltään ja ulkoasultaan laadukas, kehitystyössään kekseliäs tai muuten ansioitunut kotimainen tiedelehti. Palkittava lehti on ISSN-numeroitu ja ainakin osittain vertaisarvioitu. Se ilmestyy kotimaisin voimin säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tieteenalat, julkaisukielet ja -muodot sekä lehden suhde avoimeen julkaisemiseen ovat tasaveroisia.

Lue lisää Tiedekustantajien liiton sivuilta!

SKTS:n 80-vuotisjuhlaseminaari: Muuttuvat ontologiat perinteentutkimuksessa

Tervetuloa Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran joulukuun seminaariin vastikään remontoituihin Tieteiden Talon tiloihin (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).

Seminaari järjestetään perjantaina 9.12. klo 13–17. Seminaarissa puhujina ovat Seppo Knuuttila, Senni Timonen, Taija Kaarlenkaski, Karina Lukin ja Antti LindforsEsitelmien otsikot varmistuvat myöhemmin. 

SKTS tarjoaa seuran jäsenmaksun maksaneille jäsenille lounaan klo 12. Ilmoittaudu lounaalle 30.11. mennessä web-lomakkeella:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/423242e2-6242-4610-88d8-322472cfe0b1?displayId=Fin2660041

Jos jäsenmaksu (20€) on jäänyt maksamatta, ohjeet sen maksamiseen löydät täältä:
Ilmoittautumista ei tarvitse täyttää, jos tulet pelkästään kuuntelemaan puhujia etkä osallistu lounaalle.
Lämpimästi tervetuloa!

Ihmisiä metsässä: Luonto kulttuuriympäristökysymyksenä

Ilona Hankonen
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Kultaneito XXII
Turku 2021, 284 s.

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki. Hinta 30€, SKTS:n jäsenille 20% alennus.

Suomalaiset viettävät paljon aikaansa luonnossa ja luonnonympäristön sanotaan olevan suomalaisille tärkeä. Näitä käsityksiä tukevat monet tutkimukset. Luonnossa olemista kokemuksellisesta näkökulmasta on kuitenkin tutkittu suhteellisen vähän. Ilona Hankosen väitöskirja Ihmisiä metsässä – Luonto kulttuuriympäristökysymyksenä tarttuu aiheeseen osin uudenlaisesta näkökulmasta. Luonnossa ollessaan ihminen asettuu osaksi erilaisia affektiivisia piirejä, joissa hän suuntaa toimintaansa, oppii ympäristöstään ja saa elämyksiä yhteistoiminnassa erilaisten elollisten ja elottomien luonnonelementtien kanssa. Näihin affektiivisiin piireihin osallistuu myös esineitä ja monenmoisia aineettomia toimijoita. Toimijuuden ymmärtäminen perinteistä humanistista tutkimusotetta laajemmin auttaa ymmärtämään erilaisia esteettisiä ja eksistentiaalisia kokemuksia, joita luonnossa olemiseen liittyy. Tällöin myös luonto hahmottuu uudella tavalla kulttuurisena ympäristönä.

Luonnonympäristöt näyttäytyvät tutkimuksessa henkilökohtaisesti tärkeinä paikkoina, joilla on kytköksiä ihmisten koettuun hyvinvointiin ja elämän tarkoituksellisuuteen. Nämä arvot syntyvät yhteistoiminnassa ihmisen ja monenlaisten ei-inhimillisten toimijoiden kanssa. Tutkimus auttaa hahmottamaan, millaisen käsitteistön ja millaisten kysymyksenasettelujen kautta luonnonympäristöihin liittyviä kulttuurisen kestävyyden aspekteja voisi hahmottaa tavalla, joka vastaa ihmisten kokemusmaailmasta nouseviin tarpeisiin.

Arvostelukappaleet: Taija Kaarlenkaski, taija.kaarlenkaski@uef.fi


Väitös

FM Ilona Hankonen esittää väitöskirjansa Ihmisiä metsässä. Luonto kulttuuriympäristökysymyksenä julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 21.1.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus, Auditorio 125, Pohjoisranta 11, Pori).

Vastaväittäjänä toimii professori Ari Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto).