Aineettoman kulttuuriperinnön suojelu – Unesco

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen kansallinen toimeenpanosuunnitelma on julkistettu kesäkuussa. Siinä tarkastellaan, miten Suomessa voidaan käytännössä toimeenpanna Suomen vuonna 2013 hyväksymä Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.

Suunnitelma sisältää paljon kiinnostavaa pohdittavaa kaikille perinteentutkijoille ja ylipäätään kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Suunnitelmaan otetaan kernaasti myös vastaan kommentteja, joita voi antaa Museoviraston sivuilla. Sieltä löytyy myös itse suunnitelma sekä muita asiaan liittyviä linkkejä.

Käykääpä katsomassa ja kommentoimassa!

Museoviraston tiedote

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen kansallinen toimeenpanosuunnitelma on julkistettu 

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistellut suunnitelman sopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. Suunnitelma perustuu laajaan tutkimus- ja selvitystyöhön sekä sidosryhmien ja alan toimijoiden kuulemiseen. Kansallinen toimeenpano esitetään toteutettavaksi verkostotoimintana, jossa erilaisten yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuus korostuu.

 Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Aineeton kulttuuriperintö voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai käsityötaitoja.

Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Siksi kansallista toimeenpanoa esitetään toteutettavaksi verkostotoimintana sekä korostetaan yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuutta. Keskeiset toimijat sopimuksen toteuttamisessa ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto, aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä sekä monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit.
 
Sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luettelon laatiminen. Luettelointia toteutetaan Suomessa kahdessa tasossa. Syksyllä avattava avoin wikipohjainen luettelo tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Myöhemmin laadittavaan kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon valittavista kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö yhteisöjen laatimien ehdotusten pohjalta.
 
ELÄVÄ PERINTÖ! Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta. Museovirasto. http://www.nba.fi/fi/File/2582/toimeenpanosuunnitelma.pdf
 
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toimi valmisteluvaiheessa kumppanina tutkimuksen osalta. Hankkeen loppuraportti Elävä aineeton kulttuuriperintö avaa sopimuksen toteuttamiseen liittyviä näkemyksiä kentältä ja asiantuntijoilta. Julkaisu kokoaa yhteen monialaisen tutkimustyön tuloksia ja valottaa aineettoman kulttuuriperintöön liittyvää määrittelyä ja problematiikkaa. Artikkeleissa käsitellään niin sopimuksen toimeenpanoon liittyviä odotuksia ja mahdollisuuksia kuin haasteitakin sekä peilataan kansainvälisiä esimerkkejä.

Tutkimushankkeen loppuraportti. 
”Elävä aineeton kulttuuriperintö”. http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_28.php
Kommentoi toimeenpanosuunnitelmaa ja kerro mielipiteesi! https://www.webropolsurveys.com/S/811829639FDDE243.par
 
Lisätietoja: 
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto 
leena.marsio@nba.fi, puh: 040 128 6017
 
Tutkija Anna Kanerva, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore
anna.kanerva@cupore.fi, puh: 050 302 1414
 
 
Aineeton kulttuuriperintö. [Museoviraston verkkosivut]
 
Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047
 
Intangible Heritage [Unescon sivut aineettomasta kulttuuriperinnöstä]
 

SKTS logo pieni 2015