Elore on Suomen tiedelehti 2023 -finalisti!

Suomen tiedekustantajien liitto valitsee vuosittain Suomen tiedelehden. Tänä vuonna Suomen kansantietouden tutkijain kustantama Elore on viiden finalistin joukossa.

Valintaa perustellaan seuraavasti:

“Elore on aiheiltaan ja näkökulmiltaan monipuolinen tiedelehti, joka selittää ympäröivää maailmaa, kulttuuria ja ajattelua yllättävistä näkökulmista. Hienosti taitettu lehti yhdistää aikaa kestävää tematiikkaa sekä ajankohtaisia teemoja ja teemanumeroita. Elore lähtee usein liikkeelle pienestä, mutta sen näkökulmat laajenevat suuremmiksi yhteiskunnallisiksi ja kulttuurihistoriallisiksi selityksiksi. Lehdessä on sijansa perinteiselle ”kalevalaiselle” folkloristiikan, kulttuurin ja perinteen tutkimukselle, mutta sen käsittelyssä myös modernin maailman yksityiskohdat, kuten joulunajan taustamusiikki tai suomalaisten rauhanturvaajien itsestään ottamat valokuvat, avautuvat uudella tavalla. Jos pienen ihmisen historia ja tämä päivä kiinnostavat, Elore houkuttelee lukemaan ja oppimaan. Siten tätä avointa lehteä voisi suositella vaikka tuoreelle ylioppilaalle.”

Vuoden tiedelehti 2023 julistetaan Tiedejulkaisemisen päivillä 9.10. Helsingissä Tieteiden talolla.

Palkinnon saa sisällöltään, toimitustyöltään ja ulkoasultaan laadukas, kehitystyössään kekseliäs tai muuten ansioitunut kotimainen tiedelehti. Palkittava lehti on ISSN-numeroitu ja ainakin osittain vertaisarvioitu. Se ilmestyy kotimaisin voimin säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tieteenalat, julkaisukielet ja -muodot sekä lehden suhde avoimeen julkaisemiseen ovat tasaveroisia.

Lue lisää Tiedekustantajien liiton sivuilta!