Jukka Timonen: Todellisuudesta toiseen. Identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa

Timonen 2013Identiteetti rakentuu suhteessa ympäröivän maailman antamiin vaikutteisiin. Uskonnollisista yhteisöistä irtautuville vaikutteet voivat olla ristiriitaisia: tieto, tunteet ja omat havainnot eivät kohtaa. Irtautuminen voi merkitä elämän perustan murtumista, kun ihmissuhteet katkeavat ja perususkomukset muuttuvat kyseenalai-siksi.

Jukka Timosen väitöstutkimus Todellisuudesta toiseen. Identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa selvittää, kuinka uskonnollisista yhteisöistä irtautuneet kertovat kokemuksistaan ja rakentavat elämäänsä ymmärrettävyyttä. Irtautuminen on usein pitkä, monitasoinen ja epäjohdonmukainen prosessi, vaikka itse erohetki olisi nopea tapahtuma. Irtautujat voivat olla kiinni kahdessa merkitysjärjestelmässä, ja he pohtivat limittäin erilaisten käsitysten uskottavuutta. Irtautujat kyseenalaistavat elämänkertomuksissaan käsityksiä, joiden mukaan he ovat luopioita tai yksipuolisia uskonnon uhreja. He puhuvat kriittisesti yhteisöjen vallankäytöstä, sukupuolirooleista ja suhtautumisesta entisiin jäseniin. Tärkeintä on kuitenkin löytää yhteisöön liittymiselle, elämäntapaan mukautumiselle ja uskonnollisille kokemuksille tulkinta, joka sekä perustelee muutoksen että ylläpitää identiteetin jatkuvuutta.

Tutkimus perustuu monivuotiseen haastatteluyhteistyöhön viidentoista henkilön kanssa. Se valaisee ilmiötä, joka on arkaluonteinen ja yksityinen, mutta samalla julki-sen kiinnostuksen kohteena. Se purkaa hallitsevia käsityksiä irtautumisesta ja liittää ilmiön haastattelututkimuksen metodologiseen ja tutkimuseettiseen keskusteluun.

Kultaneito XII

Arvostelukappaleet: sinikka.vakimo@uef.fi
Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!