Kulttuurivelka – yleisölle avoin seminaari Joensuussa

Aika: torstaina 17.9.2015 klo 13.00–18.00
Paikka:  Carelicumin auditorio, Koskikatu 5, Joensuu 

Yleisölle avoin seminaari

Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu
Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu

Tuoreessa museomaakuntien vertailussa tuodaan esiin suomalaisten museoiden ahdinko. Vuoden 2015 Museotilastosta käy ilmi, että monet paikallismuseot ovat hätää kärsimässä; muun muassa Pohjois-Karjala on yksi Suomen neljästä heikoimmin resurssoidusta alueesta. Joensuussa tämä on tarkoittanut muun muassa sitä, että työntekijöiden jäädessä eläkkeelle tilalle ei ole palkattu uusia asiantuntijoita. Niinpä sieltä puuttuukin arkeologian ja rakennusperinnön suojelun asiantuntemus kokonaan, ja ongelmissa on myös muu kulttuuriympäristön suojeluun ja neuvontaan liittyvä viranomaistoiminta, erityisesti ELY-keskukset. Rahasta ja työntekijöistä on huutava pula.

Hävitystä

Eikö maakunnissa, kuten Pohjois-Karjalassa ja Joensuussa ole kiinnostavia muinaismuistoja ja tärkeää kaupunkihistoriaa, kaikille yhteistä kulttuuriperintöä, jota olisi tärkeä suojella? Vai onko niin, että niitä ei kohta enää ole näitä, koska museoiden ja kulttuuriympäristön viranomaistoiminnan rahoituksesta jatkuvasti säästetään ja kansalaisia pelotellaan suojelun kalleudella – ja saadaan näin viimeisetkin arvokkaat kohteet hävitettyä?

Kyse ei ole pelkästään velvoitteista menneisyyden ihmisiä kohtaan vaan kyse on myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Samalla kun hävitetään historiallisia muistomerkkejä, hävitetään myös paikalliskulttuurin ja alueen vetovoimatekijöitä, niitä joiden varaan alueen yrityksetkin rakentavat omaa toimintaansa ja tulevat sukupolvet elämäänsä. – Menneet sukupolvet ovat antaneet meille viestikapulan, joka meidän pitäisi luovuttaa tuleville sukupolville, mutta tyrimmekö koko viestijuoksun?

Mitä tehdä?

Mitä tilanteen korjaamiseksi pitäisi tehdä? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita luo Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, jonka Suomi on hyväksynyt vuonna 2013 ja jonka kansallinen toimeenpanosuunnitelma on juuri julkaistu? Sopimuksen mukaan yhteisöillä tulee olla keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä (ks. Museoviraston kotisivut).

Näitä kysymyksiä, kulttuuriperinnön muotoja ja merkitystä, suojelun juridiikkaa ja välinpitämättömän paikallisen ympäristösuhteen taustalla olevia voimia ruoditaan yleisölle avoimessa, keskustelevassa Kulttuurivelka-seminaarissa Joensuussa, Carelicumin auditoriossa. Puhujina ja keskustelemassa on eturivin asiantuntijoita kulttuuriperinnön tutkimisen, vaalimisen ja arvioinnin saralta. Keskustelu jatkuu Kulttuurikumous-klubilla ravintola Sointulassa (Kirkkokatu 22) klo 19.45 alkaen.

Tapahtumien välissä on mahdollisuus nähdä Tommi Raution Oothan vielä -dokumenttielokuva (2013)  joensuulaisen kulttuuriravintolan Wanhan Jokelan  suojelukamppailusta. Elokuvan esitys on Carelicumin auditoriossa ja alkaa kello 18:00. (Käynti Carelicumiin tuolloin Torikatu 21 C -rapun kautta, portaat alas. Elokuva kestää 95 min.)

Iltaklubilla ohjaaja on paikalla kertomassa elokuvansa tekemisestä ja vastaanotosta. Myös kulttuuriravintolan toteuttamisesta ja sen suojelusta vastanneet ja siitä kiinnostuneet saavat klubilla puheenvuoron. Illan musiikista vastaa Huojuva lato-orkesteri, jonka ohjelmistossa kuullaan mm. Suonna Konosen Wanha Jokela -aiheisia lauluja.

Tapahtuma on maksuton eikä siihen tarvitse ennalta ilmoittautua. Tapahtuman järjestää Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Kaikki kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

Kulttuurivelka-seminaarin ohjelma

Torstaina 17.9.2015 klo 13.00–18.00
Carelicumin auditoriossa, Koskikatu 5, Joensuu

13:00 Avaussanat
Sinikka Vakimo, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.

13:10 Faron sopimuksen tavoitteet ja kulttuuriperintöpolitiikan toivottu suunta
Pauliina Latvala, Porin yliopistokeskus, Turun yliopisto 

13:50 Kulttuuriympäristötoiminnan haasteita Itä-Suomessa
Juha Vuorinen, Museovirasto

14.30 Rakennussuojelun menetelmiä ja toimijoita: Joensuun ruutukaava-keskustan rakennussuojeluhistoria 1960-luvulta 2000-luvulle
Pekka Piiparinen, Päijät-Hämeen maakuntamuseo 

15:10 Kahvitauko

15:45 Kokemuksia kulttuuriympäristöasiantuntijoiden koulutuksesta Jyväskylän yliopistossa
Helena Lonkila, Jyväskylän yliopisto

16:15 Matkailualan kouluttajan näkökulma alueen kulttuurisiin vetovoimatekijöihin
Tarja Kupiainen, Karelia-amk

16:45 Oikeudellisia näkökulmia aineellisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja erityishuomioita kaavoituksesta
Jussi Airaksinen, Itä-Suomen yliopisto

17:15 Mitä tarkoittaa vanhan rakennuksen huonokuntoisuus?
Teemu Tahvanainen, Räppänä ry.

 17:45 Seminaarin päätös

18:00 Oothan vielä –elokuva (2013, 95 min.), Carelicumin auditoriossa.
(Käynti Carelicumiin tuolloin Torikatu 21 C -rapun kautta) 

19:45–02:00 Kulttuurikumous-klubi, Ravintola Sointulassa.
Wanhan Jokelan suojelijat kertomassa kokemuksistaan. Musiikista vastaa Huojuva lato -orkesteri.

pdf-btn
Klik!

Tapahtumiin on vapaa pääsy – tervetuloa!

 

 

Tiedustelut: Sinikka Vakimo (sinikka.vakimo[at]uef.fi / p. 040 5291603