Kutsu SKTS:n vuosikokoukseen

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran sääntömääräinen vuosikokous

Aika: tiistaina 22.3. 2016 klo 16.30 alkaen
Paikka: SKS:n Joensuun toimipiste – Maakunta-arkisto, 2.krs., Yliopistokatu 6, Joensuu

Vuosikokouksen jälkeen prof. Pertti Anttonen (UEF) pitää vuosikokousesitelmän.

Pientä syötävää ja juotavaa tarjolla.

Seuran uudet jäsenet hyväksytään vuosikokouksessa. Ehdotuksia uusista jäsenistä seuran sihteerille Anna Kinnuselle (anna.k.kinnunen@gmail.com) 18.3.2016 mennessä. 

Tervetuloa mukaan!

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen esittäminen ja hyväksyminen
 5. Vuosikertomuksen esittäminen ja hyväksyminen
 6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
 7. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 8. Seuran toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
 9. Seuran johtokunnan jäsenten valitseminen
 10. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen
 11. Johtokunnalle ehdotettujen uusien jäsenien valinta
 12. Mahdollisten kunniajäsenten valinta
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen