Performanssin historiat – historian performanssit 3.4.2013

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura järjestää:
Esitystutkimuksen verkoston kolmas tutkimuspäivä: Performanssin historiat – historian performanssit

Aika: 3.4.2013 klo 10–16
Paikka: Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Lähetä alustusehdotuksesi (otsikko ja lyhyt tiivistelmä) 15.3. mennessä osoitteeseen esitystutkimus[at]gmail.com.

Performanssin historiat – historian performanssit

Miten menneisyyden esitykset ovat läsnä nykyisyydessä? Miten menneisyyttä tuotetaan nykyisyydessä ja tulevaisuutta varten? Miten menneisyyden ruumiilliset vuorovaikutukset ilmenevät nykyisyyden materiaalisissa käytännöissä?

Peggy Phelanin kuuluisan muotoilun mukaan esitys on olemassa vain esityksen hetkellä. Silti ainutkertaiseksi ymmärrettyjen tapahtumien uudelleenesittämiset, toisinnot ja toteutukset yleistyvät. Historiaa elävöitetään ja esityksellistetään. Objekteja tai aineistoja tutkivien näkökulmasta performanssien epäesineellinen luonne ja katoavuus ovat haaste.

Esityksiä tutkivien näkökulmasta kiinnostavaa on myös se, miten kulttuuriperintöä valikoidaan, arvotetaan ja tuotetaan. Esitystutkimuksen näkökulmasta menneisyyden tuottamista voidaan tarkastella sekä arkistojen että repertuaarin, ”ohjelmistojen”, kautta (Diana Taylor 2003).

Pyydämme tutkijoilta lyhyitä, 15 minuutin alustuksia esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

– performanssin ja performanssitaiteen monet historiat?
– menneisyyden ruumiilliset esitykset nykyisyydessä?
– tutkimus historian performanssina?
Päivän päättää kokoava paneeli ja yleiskeskustelu. Tavoitteena on keskustelu ja vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden välillä.
Ohjelma vahvistetaan 23.3.

Tervetuloa!
Helena Saarikoski, Helena Erkkilä, Hanna Järvinen, Taina Riikonen, Annette Arlander
saarikoski.helena (at) gmail. com