SKTS:n IX kevätkoulu: Totuuden jälkeinen aika?

Aika: 11.–12.5.2017
Paikka: Janus-sali, Minerva-rakennus, Kaivokatu 12, Turun yliopisto

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran IX Kevätkoulu järjestetään Turussa 11.–12.5.2017 otsikolla “Totuuden jälkeinen aika?”. Seminaarissa paneudutaan siihen, miten folkloristit ovat tarkastelleet ja nykyään tarkastelevat tutkimuskohteitaan ja ilmiöitä suhteessa siihen, miten erilaisia totuuksia ja todellisuuksia koetaan, määritellään ja argumentoidaan.

Seminaaria edeltävänä päivänä järjestetään tekstityöpaja, joka on tarkoitettu ennen kaikkea jatko-opiskelijoiden ja muiden nuorten tutkijoiden tekstien työstämiseen.  Jos haluat työpajassa käsiteltävän omaa tekstiäsi, ilmoittaudu 30.3.2017 mennessä Kirsi Hänniselle. Ks. ohjeet.

Lämpimästi tervetuloa kevätkouluun Turkuun!


Viimeisen vuoden aikana on muodostunut näkemys, että olemme siirtyneet uuteen aikakauteen, jolle on leimallista systemaattisen tutkimustiedon ja totuuden väheksyntä, ja tärkeämmäksi on tullut se mikä kuulostaa mieluisalta ja mikä luo oikean tunnelman. Tutkimustietoa väheksyvää, arkikokemusta enemmän arvostavaa ilmapiiriä on toki ollut ennenkin, epäluottamus eliitin tuottamaan tietoon, arvoihin ja sääntöihin on suorastaan osa suomalaista kulttuuriperintöä; toisaalta suuri osa suomalaisista on luottanut ja luottaa edelleen tieteelliseen tietoon.

Julkinen keskustelu on, muun muassa sosiaalisen median ansiosta, osittain fragmentoitunut erilaisiin kupliin, joista ei puhe kantaudu muualle eikä muualta sinne. Folkloristiikassa on tarkasteltu jo pitkään totuuden ja todellisuuden sosiaalista muovautumista ja neuvoteltavuutta, samoin rinnakkaisia, kerrottuja ja kuviteltuja maailmoja sekä niiden suhteita näkyvään todellisuuteen. Viime vuosikymmeninä ovat olleet kulttuuritieteissä näkyvästi esillä erilaiset relativistiset ja konstruktionistiset näkemykset. Autenttisuus on ollut katsojan näkökulmassa. Aivan viime aikoina näistä on tultu jonkin verran takaisin päin väittämällä rohkeammin, että asioita ja ilmiöitä on todella olemassa ilman että kukaan niitä konstruoi. Jäljelle jää edelleen kamppailu kulttuurisesta ja poliittisesta vallasta määritellä totuus ”oikein”.

SKTS:n keväkoulun seminaarissa 12.5. paneudutaan siihen, miten folkloristit ovat tarkastelleet ja nykyään tarkastelevat tutkimuskohteitaan ja ilmiöitä suhteessa siihen, miten erilaisia totuuksia ja todellisuuksia koetaan, määritellään ja argumentoidaan. Minkälaisessa maailmassa tai kuplassa kukin elää, ja millaisia keinoja meillä on tutkimuksessa tunkeutua erilaisiin kupliin? Entä millainen on tutkijan eettinen vastuu – onko sellaisia kuplia joita pitäisi rikkoa? Tervetuloa syleilemään ja tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoisia maailmoja, vanhassa mytologiassa, internetissä tai jossain niiden välissä.

 

Ohjelma

Torstai 11.5.2017: Tekstityöpaja

Pyydämme ilmoittautumaan tekstityöpajaan Kirsi Hänniselle (kimaha(at)utu.fi) 30.3.2017 mennessä. Ilmoittautumisessa on oltava mukana riittävät yhteystiedot sekä n. 200 sanan tiivistelmä esitettävästä tekstistä word- tai rtf -muodossa. Koko teksti on lähetettävä etukäteen 30.4. mennessä, jotta kommentaattorit ja muut osallistujat ennättävät tutustua siihen etukäteen.
Lisäohjeet

 

Perjantai 12.5.2017: kaikille avoin seminaari

9:00 Pekka Hakamies: Kevätkoulun avaus

9:15 Lotte Tarkka: “Vaan mikä lienee toen tosi, mikä jollai toisella tavalla runossa kuvailtu…” – oppihistoriallisia piirteitä kansanrunoudentutkimuksen mielikuvituksesta

10:00 Ulla Savolainen: Muistelukerronnan todellisuudet

10:45  Kaarina Koski: Totuudet kuolemasta

11:30 Lounastauko

12:30 Kirsi Hänninen: Salaliitot ja totuudet

13:15 Kahvitauko

13:30 Heidi Haapoja & Tuomas Hovi: Autenttisuus ja folkloristiikka

14:15 Jyrki Pöysä: Trump, Soini ja minä – variaatioita some-minuuksista

15:00 Loppukeskustelu

16:00 Kevätkoulun päätös

 

Lisätietoja voit kysyä Kirsi Hänniseltä (kimaha(at)utu.fi).

Ilmoittaudu seminaariin 28.4.2017 mennessä osoitteeseen kimaha(at)utu.fi ja kerro samalla tarvitsetko majoitusta.

Huom. Muutokset mahdollisia. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Kevätkoulun ohjelma pdf-tiedostona

One thought on “SKTS:n IX kevätkoulu: Totuuden jälkeinen aika?

  1. […] Turussa järjestämässä kevätkoulussa tartuttiin ajankohtaiseen ja kiisteltyynkin teemaan, totuudenjälkeiseen aikaan. Seminaarissa esitelmöitiin ja keskusteltiin muun muassa mielikuvituksesta, erilaisista […]

Comments are closed.