Ulla Savolainen: Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka. Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta

Savolainen2014Kodin vastentahtoinen jättäminen ja epävarma matka uuteen kotimaahan värittää vahvasti sodan jaloista paenneiden kokemuksia. Myös siirtokarjalaisten lapsuuskokemuksien muisteluissa evakkomatka korostuu ehkä enemmän kuin mikään muu aihe.

Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka. Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta tarkastelee nyt jo ikääntyneiden siirtokarjalaisten muistelukerrontaa lapsuuden evakkomatkasta. Tutkimuksen aineiston muodostavat Karjalan liiton vuonna 2004 järjestämän Lasten evakkomatkat -muistelukirjoituskeruun tekstit, jotka on talletettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston kokoelmiin. Tutkimuksen keskiössä on muistelukerronnan poetiikka eli muistelukerronnan keinot ja niiden välittämät evakkolapsuuden merkitykset.

Muistelukirjoituksissa kerrotun evakkolapsuuden rakennusaineita ovat menneisyyden muistot, eletty elämä sekä nykyhetken tavoitteet. Entisille lapsievakoille lapsuuden koti on aikana ja paikkana kaukana. Muistelukerronnassa kuitenkin kyetään ylittämään tätä etäisyyttä pohtimalla menneen, nykyisen sekä tulevaisuuden suhdetta. Muistot kytkeytyvät konkreettisiin kiinnekohtiin, kuten esineisiin, paikkoihin ja kehollisiin muistoihin. Tutkimuksessa osoitetaan, että kerronnassa nämä kiinnekohdat ilmenevät eriaikaisten muistojen kimppuina ­– aikahyppyinä ja juonen laajentumisina monille aikatasoille.

Evakkomatkakirjoituksissa käsitellään myös lasten ja evakkojen asemaa evakkomatkan tilanteessa ja sitä seuranneena aikana. Evakkolapsuuden muistelu kytkeytyy laajempiin eettisiin diskursseihin, käsityksiin oikeasta, väärästä, hyvästä ja pahasta, sekä kuvastaa kirjoittajien elämänkokemusta evakkolapsina.

Tutkimus edustaa folkloristista muistitietotutkimusta, ja siinä sovelletaan lisäksi myös kulttuurisen muistitutkimuksen ja Bahtin-piirin dialogisuuden teorioita sekä kerronnantutkimuksen menetelmiä.

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Kultaneito XV
Vantaa 2015, 414 s.
ISBN 978-951-9451-07-7
ISSN 1239-3843

Arvostelukappaleet: sinikka.vakimo[at]uef.fi

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Hinta 25 €

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!