“Rahan ajat” – SKTS:n uuden julkaisusarjan ensimmäinen teos

LATAA KIRJA!

Rahan ajat, toimittaneet Jyrki Pöysä, Juhana Venäläinen ja Tiina Seppä
Rajansiirtäjä I
ISBN 978-951-9451-11-4
ISSN 2490-0435

Lataa e-kirja ohesta tai osta painettuna Tiedekirjasta.

 


Rahan ajat aloittaa Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran uuden Rajansiirtäjä-sarjan. Kansanuskon rajansiirtäjät olivat olentoja, jotka öisin muuttelivat rajamerkkien paikkaa pitäen samalla levottomuutta herättävää meteliä yön pimeydessä. Uusia avauksia, tieteellistä uteliaisuutta ja kokeilumieltä edistämään tarkoitettu julkaisusarja sopii erinomaisesti taloutta uudella tavalla tarkasteleville kirjoituksille.

Read more “Rahan ajat” – SKTS:n uuden julkaisusarjan ensimmäinen teos

Laura Seesmeri: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta

Saunominen sitoo suomalaiset muistoihin ja maisemaan. Saunominen kokemuksena sekoittaa aistimelliseen kokemiseen omia muistoja ja kulttuurillisia merkityksiä sekä syvää luontosuhdetta. Saunominen toimii suomalaisille aikakoneena ja arjesta irrottavana esteettisenä ja nostalgisena maisemasuhteena.

Read more Laura Seesmeri: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta

Jyrki Pöysä: Lähiluvun tieto. Näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen

Pöysä2015Lähiluvusta puhutaan usein tutkimuksen menetelmänä määrittelemättä kuitenkaan tarkemmin mitä tarkoitetaan. Jyrki Pöysän tutkimus  Lähiluvun tieto. Näkökulmia muistelukerronnan tutkimukseen pyrkii osaltaan avaamaan keskustelua lähiluvun metodologiasta ja käytännöistä hahmottelemalla lähilukua yhden väljästi määriteltävän tekstilajin, kirjoitetun muistelukerronnan puitteissa.

Virikkeensä  Lähiluvun tieto ammentaa pääosin folkloristiikan ja laajemminkin kulttuurintutkimuksen sekä kirjallisuuden ja narratiivisuuden tutkimuksesta. Kulttuurin- ja perinteentutkimuksellinen lähiluku hyödyntää ajatusta rajatusta tutkimuskohteesta, jonka huolellisella tarkastelulla pyritään löytämään tutkittavan tekstin tai ilmiön pintatason taakse kätkeytyviä merkityksiä. Lähiluku voi toimia myös yhtenä tutkimuksen vaiheena muunlaisten tutkimusasetelmien yhteydessä. Read more Jyrki Pöysä: Lähiluvun tieto. Näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen