Abstraktikutsu Elore 2/2014

ABSTRAKTIKUTSU SYKSYN 2014 ELOREEN

(se nedan för svenska)

Eloren syksyn 2014 numero on teemaltaan avoin. Pyydämme kirjoittajia, jotka ehdottavat tutkimusartikkeliaan tähän numeroon, lähettämään abstraktinsa toimitukselle viimeistään 29.4. mennessä. Abstraktien enimmäispituus on 200 sanaa. Toimitus valitsee kirjoittajat abstraktien perusteella ja ilmoittaa kirjoittajille hyväksymisestä 10.5. mennessä. Artikkeleiden deadline on 15.8., ja lehti ilmestyy joulukuussa 2014. Artikkelien lisäksi lehdessä julkaistaan myös ajankohtaisia aiheita käsitteleviä katsauksia, joita voi niin ikään ehdottaa toimitukselle 29.4. mennessä. Read more Abstraktikutsu Elore 2/2014

SKTS:n vuosikokous 18.3.2014

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous
pidetään tiistaina 18.3.2014 kello 17.00 alkaen
Joensuun Perinnearkistossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esityksiä vuosikokouksessa hyväksyttävistä uusista jäsenistä tulee tehdä seuran sihteerille, Anna Kinnuselle (anna.k.kinnunen(at)gmail.com) maanantaihin 17.3. mennessä. Myös uusia kunniajäseniä voi esittää sihteerille samaan päivään mennessä. Katselkaapa siis ympärillenne ja ehdottakaa uusia jäseniä seuralle!

Kokouksen jälkeen Eloren päätoimittaja, FT Karina Lukin Helsingin yliopistosta pitää vuosikokousesitelmän.

Tilaisuudessa on pientä suolaista ja juotavaa tarjolla.

Tervetuloa!

Sinikka Vakimo
SKTS:n esimies

————————————————————-

Kokouskutsu

SUOMEN KANSANTIETOUDEN TUTKIJAIN SEURAN VUOSIKOKOUS

tiistaina 18.3.2014 kello 17.00 alkaen Joensuun Perinnearkistossa
(Maakunta-arkisto, 2.krs., Yliopistokatu 6, Joensuu)

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen esittäminen ja hyväksyminen
5. Vuosikertomuksen esittäminen ja hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
7. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
8. Seuran toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
9. Seuran johtokunnan jäsenten valitseminen
10. Kahden toiminnantarkastajan (ent. tilintarkastaja) ja varatoiminnantarkastajan valitseminen
11. Johtokunnalle ehdotettujen uusien jäsenien valinta
12. Mahdollisten kunniajäsenten valinta
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Sinikka Vakimo
SKTS:n esimies

Anna Kinnunen
SKTS:n sihteeri

Kevätkoulu ja uudet jäsenet

Ennakkotieto: Kevätkoulu VII

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran VII Kevätkoulu pidetään torstaista perjantaihin 15.–16.5. 2014. Torstai on tekstityöpaja ja perjantaina varsinainen seminaari. Kevätkoulun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Ehdottakaa uusia jäseniä!

Vuosikokous hyväksyy seuran uudet jäsenet. Uusia jäseniä tulee ehdottaa seuran sihteerille Anna Kinnuselle (anna.k.kinnunen[at]gmail.com) vuosikokoukseen mennessä. Vuosikokouksen pidetään helmi-maaliskuun taitteessa, tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.