Abstraktikutsu Elore 2/2014

ABSTRAKTIKUTSU SYKSYN 2014 ELOREEN

(se nedan för svenska)

Eloren syksyn 2014 numero on teemaltaan avoin. Pyydämme kirjoittajia, jotka ehdottavat tutkimusartikkeliaan tähän numeroon, lähettämään abstraktinsa toimitukselle viimeistään 29.4. mennessä. Abstraktien enimmäispituus on 200 sanaa. Toimitus valitsee kirjoittajat abstraktien perusteella ja ilmoittaa kirjoittajille hyväksymisestä 10.5. mennessä. Artikkeleiden deadline on 15.8., ja lehti ilmestyy joulukuussa 2014. Artikkelien lisäksi lehdessä julkaistaan myös ajankohtaisia aiheita käsitteleviä katsauksia, joita voi niin ikään ehdottaa toimitukselle 29.4. mennessä. Read more Abstraktikutsu Elore 2/2014