Suomen elävää perintöä kootaan wikiluetteloon

Screen Shot 2016-02-05 at 9.11.53Museovirasto on avannut elävän perinnön wikiluettelon, jonka tavoitteena ja tarkoituksena on yhdessä erilaisten ryhmien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa koota tietoja ja esitellä laajasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä Suomessa.

Luettelon kokoaminen on osa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa.

Suomen tapa tehdä elävää perintöä näkyväksi Wikimediaa hyödyntäen on poikkeuksellisen avointa ja osallistavaa.
Read more Suomen elävää perintöä kootaan wikiluetteloon

Finlands levande kulturarv samlas i wiki-förteckning

Museiverket har öppnat en wiki-förteckning över levande kulturarv. Målet och syftet med förteckningen är att tillsammans med olika grupper, föreningar och andra organisationer samla information och på ett omfattande sätt presentera det levande immateriella kulturarvet i Finland.

Insamlandet av material till förteckningen är en del av att Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet verkställs.

Finland utnyttjar Wikimedia vilket är ett ovanligt öppet och engagerande sätt att synliggöra det levande kulturarvet. Read more Finlands levande kulturarv samlas i wiki-förteckning