Finlands levande kulturarv samlas i wiki-förteckning

Museiverket har öppnat en wiki-förteckning över levande kulturarv. Målet och syftet med förteckningen är att tillsammans med olika grupper, föreningar och andra organisationer samla information och på ett omfattande sätt presentera det levande immateriella kulturarvet i Finland.

Insamlandet av material till förteckningen är en del av att Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet verkställs.

Finland utnyttjar Wikimedia vilket är ett ovanligt öppet och engagerande sätt att synliggöra det levande kulturarvet.

Lue suomeksi

Wiki-förteckningen över levande immateriellt kulturarv i Finland är ett levande dokument som ständigt kompletteras och uppdateras. Traditionerna kan anknyta exempelvis till fester, mat, hantverk, scenkonst, spel och lekar, naturen eller muntlig tradition. I förteckningen kan också god praxis, projekt eller metoder för att värna om det levande arvet presenteras.

Grupper av människor och de levande kulturarv som de upprätthåller är en central del av Unescos konvention om immateriellt kulturarv. Därför kan olika grupper av människor som har att göra med levande kulturarv, till exempel föreningar, hobbygrupper eller organisationer inom olika branscher, föreslå fenomen till wiki-förteckningen.

Redan då förteckningen öppnades innehöll den några exempel för att ge riktlinjer om vilka typer av levande kulturarv som kan föreslås till förteckningen. Wiki-förteckningen innehåller redan bland annat bastubad, midsommarfirande, sommarteater och boboll. Likaså hittar man den romska sångtraditionen, samiska handarbeten, den finlandssvenska menuetten och afrikansk dans och musik i Finland i förteckningen. Förhoppningsvis kommer förteckningen att fyllas av en mångfald levande kulturarv i Unesco-konventionens anda och att få många fler exempel från olika delar av Finland – större och mindre fenomen, traditionella och överraskande fenomen inom det levande kulturarvet.

Syftet med Unescos konvention är att främja identifiering av och tryggande om det immateriella kulturarvet. Finland undertecknade konventionen 2013. Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av immateriellt kulturarv. Att skapa en förteckning är ett viktigt verktyg för att synliggöra det levande kulturarvet. I Finland genomförs förteckningen på ett ovanligt öppet och engagerande sätt med hjälp av Wikimedia.

De fenomen som ingår i wikiförteckningen kan senare föreslås till den nationella förteckning över det levande immateriella kulturarvet, som publiceras 2017. Utgående från den förteckningen kan man sedan ansöka om att fenomen läggs till i Unescos internationella förteckningar. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om bägge förteckningarna.

Mer information

Koordinator för det immateriella kulturarvet Leena Marsio
tfn 0295 33 6017
leena.marsio(at)museovirasto.fi

Ordförande/ Expertgrupp för det immateriella kulturarvet, docent, FT Katriina Siivonen
tfn 040 831 0016
katriina.siivonen(at)utu.fi

 

One thought on “Finlands levande kulturarv samlas i wiki-förteckning

Comments are closed.