Joustavat etnisyydet: Identiteettiprosessit Venäjän Karjalassa

Toim.Pekka Suutari ja Olga Davydova-Minguet
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Kultaneito XIX
Vantaa 2019, 315 s.

Tutkimuksessa on pitkään keskusteltu etnisyydestä ja tavoista käsittää sitä. Tämä kirja kehittää joustavan etnisyyden käsitettä, jolla viitataan siihen, kuinka etnisyys elää nykymaailmassa. Yhä tavanomaisemmaksi on muodostunut tilanne, jossa ihmiset voivat identifioitua moniin etnisiin kulttuureihin. Niiden parissa toimivilla on yhä enemmän erilaisia keinoja hallita, vaalia ja käsitteellistää etnisyyttä. Kulttuuriset identiteetit elävät ja kehittyvät yhtä aikaa samassa sosiaalisessa ja kansallisessa tilassa kietoutuen toisiinsa.

Tämä pätee erityisen hyvin karjalaisiin ja muihin Karjalan tasavallan vähemmistöihin, jotka liikkuvat useiden etnisten ja kansallisten kulttuurien välimaastossa diskursiivisesti ja toiminnallisesti – ja usein ylirajaisesti. Kirjassa etnisyyttä tarkastellaan ruohonjuuritasolla kulttuuritoiminnoissa sekä perheissä että kulttuurituotteissa, mutta myös hallinnon toimenpiteinä ja näiden tasojen välisessä vuorovaikutuksessa. Read more Joustavat etnisyydet: Identiteettiprosessit Venäjän Karjalassa

“Rahan ajat” – SKTS:n uuden julkaisusarjan ensimmäinen teos

LATAA KIRJA!

Rahan ajat, toimittaneet Jyrki Pöysä, Juhana Venäläinen ja Tiina Seppä
Rajansiirtäjä I
ISBN 978-951-9451-11-4
ISSN 2490-0435

Lataa e-kirja ohesta tai osta painettuna Tiedekirjasta.

 


Rahan ajat aloittaa Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran uuden Rajansiirtäjä-sarjan. Kansanuskon rajansiirtäjät olivat olentoja, jotka öisin muuttelivat rajamerkkien paikkaa pitäen samalla levottomuutta herättävää meteliä yön pimeydessä. Uusia avauksia, tieteellistä uteliaisuutta ja kokeilumieltä edistämään tarkoitettu julkaisusarja sopii erinomaisesti taloutta uudella tavalla tarkasteleville kirjoituksille.

Read more “Rahan ajat” – SKTS:n uuden julkaisusarjan ensimmäinen teos

Laura Seesmeri: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta

Saunominen sitoo suomalaiset muistoihin ja maisemaan. Saunominen kokemuksena sekoittaa aistimelliseen kokemiseen omia muistoja ja kulttuurillisia merkityksiä sekä syvää luontosuhdetta. Saunominen toimii suomalaisille aikakoneena ja arjesta irrottavana esteettisenä ja nostalgisena maisemasuhteena.

Read more Laura Seesmeri: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta