Eila Stepanova: Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit

Stepanova 2014Tunnepatoumien purkaminen, sureminen ja eron tuskan käsitteleminen, yhteisöstään huolehtiminen ja kuolleiden kanssa puhuminen − nämä asiat jokainen karjalainen nainen osasi hoitaa itkuvirsillään sekä itsensä että muiden puolesta.

Karjalainen itkuvirsi, äänellä itku, on laulettua improvisoitua runoutta, jonka kieli ja ilmaisu poikkeavat sekä tavanomaisesta puhekielestä että muista perinteisistä lauluista.

Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit -tutkimuksessa kysytään, miten itkijänaiset osasivat tuottaa  monimerkityksellistä ja emotionaalisesti vahvaa runoutta ja esittää sitä yhteisön hyväksymällä tavalla. Read more Eila Stepanova: Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit

Kirsi-Maria Hytönen: ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana

32736Ei elämääni lomia mahtunut” kertoo kotirintamalla talvi- ja jatkosotien aikaan työskennelleiden naisten kokemuksista sodan aikana sekä naisten rooleista työmarkkinoilla sodan jälkeen. Tutkimus perustuu muistitietoon ja käsittelee kokemusten sisältöjen lisäksi myös muistelukerronnan tapoja. Tarkastelussa ovat esimerkiksi arki työpaikoilla, sukupuolten kohtaaminen ja sodan vaikutukset työpaikkoihin. Lisäksi analysoidaan työn ruumiillisia muistoja, erityisesti väsymystä ja siitä kertomista sota-aikana. Read more Kirsi-Maria Hytönen: ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana

Jukka Timonen: Todellisuudesta toiseen. Identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa

Timonen 2013Identiteetti rakentuu suhteessa ympäröivän maailman antamiin vaikutteisiin. Uskonnollisista yhteisöistä irtautuville vaikutteet voivat olla ristiriitaisia: tieto, tunteet ja omat havainnot eivät kohtaa. Irtautuminen voi merkitä elämän perustan murtumista, kun ihmissuhteet katkeavat ja perususkomukset muuttuvat kyseenalai-siksi.

Jukka Timosen väitöstutkimus Todellisuudesta toiseen. Identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa selvittää, kuinka uskonnollisista yhteisöistä irtautuneet kertovat kokemuksistaan ja rakentavat elämäänsä ymmärrettävyyttä. Irtautuminen on usein pitkä, monitasoinen ja epäjohdonmukainen prosessi, vaikka itse erohetki olisi nopea tapahtuma. Irtautujat voivat olla kiinni kahdessa merkitysjärjestelmässä, ja he pohtivat limittäin erilaisten käsitysten uskottavuutta. Irtautujat kyseenalaistavat elämänkertomuksissaan käsityksiä, joiden mukaan he ovat luopioita tai yksipuolisia uskonnon uhreja. He puhuvat kriittisesti yhteisöjen vallankäytöstä, sukupuolirooleista ja suhtautumisesta entisiin jäseniin. Tärkeintä on kuitenkin löytää yhteisöön liittymiselle, elämäntapaan mukautumiselle ja uskonnollisille kokemuksille tulkinta, joka sekä perustelee muutoksen että ylläpitää identiteetin jatkuvuutta.

Tutkimus perustuu monivuotiseen haastatteluyhteistyöhön viidentoista henkilön kanssa. Se valaisee ilmiötä, joka on arkaluonteinen ja yksityinen, mutta samalla julki-sen kiinnostuksen kohteena. Se purkaa hallitsevia käsityksiä irtautumisesta ja liittää ilmiön haastattelututkimuksen metodologiseen ja tutkimuseettiseen keskusteluun.

Kultaneito XII

Arvostelukappaleet: sinikka.vakimo@uef.fi
Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!